Recyklace plastů

Společnost BUŠEK s.r.o. rovněž recykluje plastový materiál určený pro druhotné zpracování. Naše technologie umožňuje zpracovat plasty typu: PP-C, PP-H, PE-HD.

Výkup odřezků