Ruční svařovací extrudery

PW 2

Používá se pro svařování plastů typu polypropylen a polyethylen s pomocí přídavného materiálu.
Přístroj se skládá z těchto částí: pohonná jednotka, tavící komora se šnekem a posuvem svařovacího drátu, dmychadlo horkého vzduchu, řídící elektronika.
Princip svařování je podobný jako u svařování horkovzdušnou pistolí, materiál který svařujeme se nejdříve předehřeje horkovzdušným dmychadlem a potom je na něj naneseno určité množství taveniny, která je do požadovaného tvaru upravena teflonovou svařovací botkou. Přístroj je elektronicky řízen pomocí P.I.D. regulátorů na vysoké úrovni. Ty řídí teplotu tavící komory i teplotu předehřívacího vzduchu. Svařovací přístroj má tyto výhody: Snížení namáhavosti práce, lidský faktor je omezen na minimum, takže k provedení 100% sváru není potřeba vícenásobného převařování větších výrobků, při nedostatečném nahřátí přístroje nejde spustit pohon, dále není potřeba další přídavné zařízení, to znamená že přístroj nepotřebuje externí přívod vzduchu a tím nějaké další dmychadlo, neboť to je již součástí přístroje. Pro provoz je nutné pouze jednofázové síťové napětí 230V s jištěním 10A.
Jako přídavný svařovací materiál se používá svařovací drát ze stejného materiálu jako svařovaný plast. Drát má průměr 4mm a max. výkon svářečky při použití drátu průměru 4mm je 2 Kg/h, což je výhodné pro menší výrobky a hůře přístupné sváry.
Tento drát je plně roztaven a nový tvar dostává pomocí teflonové botky, která je součástí dodávky a je možno ji upravit podle požadavku zákazníka.

Technické specifikace

Max. výkon: 2 Kg/h
Průměr svař. drátu: 4 mm
Tloušťka svař. mat.: 5-15 mm
Max. velikost kout. sváru: 15/15 mm
Typy materiálu: PP, PE
Hmotnost: 4,8 Kg
Příkon: 2 500 W