Recyklace plastů

Naše společnost rovněž recykluje plastový materiál určený pro druhotné zpracování. Zpracováváme plasty typu: PP-C, PP-H, PE-HD. Odřezky těchto typů plastů také vykupujeme, viz přiložený ceník.

Výkup odřezků